"Horsthuis turns 3D fractals into glowing forms midway between jungle vegetation and deep-sea life."

-CGCHANNEL

Adaptations are responsible for all the variety in life. This can be done with fractals as well. www.julius-horsthuis.com music: "Nayeli" by Rildrim https://soundcloud.com/rildrim

Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...o5...w....2Q...UE1..YACg0.hkG1.TvK/1EPePszrV25.I7USI7WyruzmWijWRWwm.E
................................zMroRdolh.2........Y.lA.................7/2...wD
...E.7........../Q.1/....2.Z....V/...2E5.....QXCh8ZzMcmD/.........Es//......BnAn
z.kX0LTD12../2.........sz0..........BnAnAnAncz9..........cU5.....w1...sD...../..
.z1...kD53vcstAMfzff8q4lbCiozA0l8ClMsgxjk2AWAsMdUy19pAWKeTnuz6JpVknW91yDL0VIDw6W
UznmwmYc6exqzwbjINM6MSyjU.....2//.............sD/A....sD..G.....................
.............oAnAv1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kz.wByS1.U..6.7....c0...EH....c....20...U3....O....I1.....SJ52
TV2U.OKW21bBsN5t8cU0K006U.6//QXztGzz..k0lUKHLX.E6.PymcXyfzP.oUEtloB1.3..lwjwkb7.
.sVMLcIsxz9.ilEhAIrxzA........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6ddj0UMgCvzETXFWd4./9oeRXlDU08c.o4A
h7h17NYMe/kFsi6xR1pVum7.TU3KZjkJOytd.AYjB7hmZtYHC/UK/yuz4ZqI7q7.8f2kzy2T9CuX.MvL
Jug6z/8cU0kIlo0E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3......I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/UQ..............................U/4...
.ok.1.....kAnAnAnAXrz0..........BnAnAnAnYzPnAnAnAnArz0..........................
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..gmAnAnAnIxjpNaNaNaNiyvuzzzzzzzZz........s.E........f.2.....
..............wj..............................zD................................
................................/....E/....0....TVKNgZqQkZaQVl4.................
..........U/4M...6U..M..........................................OaNaNaNatyPiSIsu
FVfgz0..........................................................................
..........................................U.....I....c.....GVlaNDB4R7NoI........
..........................U/4MU/4M........EaNaNaNaL/.JnAnAnAngtDnAnAnAnAnx1.....
...wz...........................................................................
.....................................................6....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0........................../EnAnAnAnk0.A.....
...zz...........................................................................
................................................................}
{Titel: Covergent Evolution}