"Beautiful Dark Twisted Alien Fractal Fantasy"

-THECREATORSPROJECT

Ancient towers, statues of demons, endless hallways. Alien capsules and big, shiny globules. They are the images from my earliest childhood nightmares. Rendered in Fractal. www.julius-horsthuis.com music: "The Lush Planet (Ambient Early)" by Griffin Cohen

Mandelbulb3Dv18{
g......4...FB...w....2.....5fkjkFM9yzOTs6AJ6PryDOD/1SIrMpz9UXvlfJgUtzep7gOCMsSzj
................................yuCfuXxdB/2........Y./..................2/2...wD
...Uz6....k9..../wU0/.....kL3...U0...2E5.....c44OWrTbCjD/..........m0/......BnAH
z.UaNadD12U.1..........wz.................................U5.oAnAv1...sD...../..
.zXaNadDxtauBShceu9fLQsWB3uwyqr9M8nOz.eDTYfG94G9mvXmnEnkesbcy4QdfWb3GrhD31oPKOKi
RvfsEHBiS2GeycWl1cheh6jDU.....2j/...60........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kz.gqiS/ES.c1.c/...Q3...kC....L1...66...UE....A/...231....wJ52
.Y.U.uVE4xjbQntzrApIzf.1A.661c..xBRr...wQOr9PEzD6IsffaWeYz1.s1vJlWg..1m.XxjeRn8.
.wsYlYUHpz9.rMecytasz.EwJEGBbjyDVEU0.g7u51..5T51vojwzslYEkti4xwD..........E.2c..
zzzz............m....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6bVg/U7EgkWRg0k.1A.a.l09quB.1Ak.M02
9gctv6bVg/U7EgkWFrYQ4m4.a.l09eHIjwG9.M029gMqUxm9h.U7EgkWX9aQ4m4.a.l09eRQmN6P.M02
9g6Vz7bVg/U7EgkW...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2U.....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.rJaQ.................................MU/
4k.1...............wz.........zD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................zjnAnAnAnAfz9.......qyzAnAnAnAnArj................
................................................................................
.....................................E/...E.....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn...............
..........U3K....6U...E11A......OaNaNaNalz1.....................................
................................................................................
..........................................k.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE....
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0.UaNaNaNa.../........yD........kz1.....
.UGI./.......L1E........f.A...................xj...................wz...........
........................................................}
{Titel: Foreign Philosophy}