"The Matrix - Reimagined!!!"

-ANDY CASCIATO

what is the fractal? Contrary to popular belief, fractals aren't only for psychedelic entertainment, but can be used to build future machines as well. Fast forward 200 years into the future and witness how the fractal machine world undoes itself. music: fragments from “The Matrix Reloaded” by Don Davis stretched 400%

Mandelbulb3Dv18{
g....UQ4...tA...w....2A...U7doCC4nTVzU3Fmz3F2NvDJBbOCLBZ/.gDEXdhKzTYzEArKnhgWmsD
................................7yU2VZdfF02........Y./S.........nAnAnAnQ5/2...wD
...U.7....EB..../Qk0/....2kb2...T/...2E5.....MaTzHhc2ndD/..........Q0/.........k
./U0LDOD12..1..........wz................................YUK.cNaNw1...sD...../..
.zHnAngDfzgXCc8eOu1q04EUQDrgy2iFibVidFbDFUXd1uOmct1x4JK6tWQSymlFfBBE4GfDYM8pitdS
nuHanoi39rZay8BQXuj49EbjU.....2//...C/....UNaNqD/6....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.q....M1...EC....p.....1...UC....0/...I1.....SJ52
uQ4U.W1KEyDW8XwzT21IzjIF//6/2soytGzz..UFFfjWG4.k6I53ETUkHy1.j8BrD33Vz../Nwjwkb7.
.EBqwnQahz1.ilEhAIrxzA........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0........E..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AnAn.EStZ5E4DnAnA1.tZLS.BdFy9zu.wV2
1.Iz7BnAn.EStZ5E.KZG8d2.tZLS.lrLhoG9.kDzw1oZfNYF4/EStZ5EWurAnA1.tZLS.JmTnAnA.YLS
t/IdzBnAn.EStZ5E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3U.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/92E./2U/
4MU.02E...UaNaNaNaS2./.......EyDaNaNaNa.kz1........wz.........yjvFVf53iSIy1.....
................................................................................
.....................6.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0...BAk.1AU..........azD........YzXNaNaNaNGwzwzzzzzzzLzD........M.YNaNaN
aN4xz........./EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./M......................kznYNaNaNaNizeNaNaNaNCzj........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....U....kLcJ4PdB5Qd7LMg/......
.....................MU/4...06..4M........................................EVf53i
SIsozAQxckpX0LyD................................................................
.....................................................2.....3....6....coEp7KNn...
................................K..........1Ak........jUfvzPolyDoAnAnAnAfzvAnAnA
nA10./........zD........kz1........wz.........zD........6.2.....................
................................................................}
{Titel: The undoing of the machine world}