"This Creepy Fractal Animation Is Trippy As Heck"

-DIGG

With their magic meter depleted, the boys have to find a way out of their fractal hallucination. Is that even possible? Aren't all our magic meters depleted? by Julius Horsthuis www.julius-horsthuis.com rendered in Mandelbulb3d 2016 music: “Engineers” and “Weyland” by Marc Streitenfeld Hand animation courtesy by Kees Sparnaaij thanks to Hectic Electric

Background

Weird, alien blobs. Actually just another fly-through that I've transformed into something like a video-game nightmarish hallucination. Music is from Prometheus because the shapes reminded me of the pods that they find in that movie.

Mandelbulb3Dv18{
g.....H2...a6...w....22....d3pZG67I/.bu7PCG79D0EWNBVmXfdzznNq.Gbpw4pzEu1jVtawxzj
................................k/.n3gL1J.YDrAGN/FaV./..........BnAnAnAHB/2...wD
...Uz6.....j/.../wj0/......M....U1...2E9.....QAT5f.ZjimD/..........m0/......OaNa
z.UaNaVD12..02.........wz................................o.3.....w1...sD...../..
.z1...kDJ5AExg6uIwfgjlegpPN8z8X4UwNloWijsbgMSznTyvP7uGaRKcCeyaMTgna/ghmD5wv/bYSK
dwPCVbY0X7G3z.sCusNsYjjjU.....YO/...A4........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtHnAnwD....zw1.........................................p....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.9/...M1...kJ....e/...k3...UC....0/...I3.....SJ52
Fc2U.aWEdxDW8XwzT21IzjIF//6.2cmztGzz..UB3skNKgzj6YqulQA8Sz1............/ewTiozD.
..BC4POwoz9.dhSA5XWrzA...........EU8zb9xz1..ilEhAIrxzuFOf5nlcsxD............2cmz
tGzz..UJdtvvzczjgBL9s6JkUzH............/ewTiozD..w8pJs/mpz98ilEhAIrpz...........
.EU8zb9xz1..qIU1bNlyz0.wQOr9PExD.............QciQ0ETxp5ET9oDzw1.NaNa.RsJ5e9b.oXK
5/2CUdtbb0.6U.0E1GaHCt2.XAm6.pEQtzMI.sQRH.IIwZinZ/k4Pg/EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3U.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/........................k/..U..6..
...........nAnAnAngxzcNaNaNaNavDAnAnAnAnbz1..................U/E........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYpmQtp4.........................
......U/....BAk.1AU...........1E..........UNaNaNaN4wz0..........................
................................................................................
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
................3IE/0M..................czfNaNaNaNaszkAnAnAnAHxj................
................................................................................
..........................................U.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.jR5.
......................k/.MU/4.U.4M........EnAnAnAnMyzAnAnAnAnyxD........kz1.....
..e3./.......E/E........I.2...................zD................................
.....................................................2.....3....8....UIMgNqHXFLG
4B3..................................MU/4MU/4k.......EnAnAnAnqyD.......Uqz1.....
..............zD................................................................
................................................................}
{Titel: Their Fractal Hallucination}